Sık Sorulan Sorular

Neden Mizaç Testi?

İnsanoğlunun binlerce yıldır en temel arayışlarından biri kendini tanıyabilmektir. Herkesin doğru tanınmaya ve anlaşılmaya ihtiyacı vardır.

Bu ihtiyaç öğrenciler için daha belirgin ve kritik bir öneme sahiptir.

Bunun karşılanmasında pratik, etkili ve isabetli yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu yaklaşımların başarısı, insanın psikolojik yönü itibariyle temeli olan mizacın tam ve doğru anlaşılmasına bağlıdır.

Enneagram metodolojisi, mizaçların temel arayışlarını çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. Enneagram iletişim halinde olduğumuz yetişkinleri ve çocukları tanımayı ve doğru anlamayı sağlar.

Peki Enneagramın tanımladığı mizaç nedir?

 • Bireyin varoluşuyla başlayan ve yaşam boyu değişmeden devam eden kendine has algılama ve gerçekleşme eğilimlerinin bütünüdür.
 • Olumlu veya olumsuz sonuçlara dönüşebilecek potansiyelleri bulunan yapısal bir çekirdektir.
 • Bireyin psikolojik düzeyde yaşamdaki temel ihtiyaçları, temel bakış açıları ve temel gerçekleşme arayışlarından oluşur.
 • İçerisinde bireyin sergilemeye eğilimli olduğu tüm duygusal, bilişsel ve davranışsal özellikler bulunur.
 • Aile içi tutumlar, eğitim, kültür, yaşanılan olaylar gibi tüm çevresel faktörler mizaç yapısına göre algılanır ve değerlendirilir. Bilginin algılanma, yorumlanma ve işlenme süreçleri mizaçlara göre farklılık gösterir. Aynı çevre şartlarına muhatap olduğumuz halde, bunları farklı algılayıp farklı değerlendirmemizin nedeni işte bu farklı işletim sistemlerimizdir.
 • Özü itibariyle değişmeyen kişiye özel paket programdır. Muhtemel sonuçları öngörülebilir yapısal bir zemin, bir tohum veya çekirdektir denilebilir.
 • İçinde bulunduğu ekosistemi algılama ve ona verdiği geri bildirim itibariyle bakıldığında mizaç, karakter ve kişiliğe şekil veren ana işletim sistemidir.

Bu bilgiler ışığında diyebiliriz ki;

 • Birey doğuştan kendine özgü bir mizaç tipi ile dünyaya gelir.
 • Mizaç tipi yaşam boyu değişmez.
 • Kişilik, mizaç yapısı ile çevresel faktörlerin etkileşiminden şekil alır.
 • Mizaç yapısı sabit olmasına rağmen içsel ve dışsal etkenlerin zamana göre değişmesine bağlı olarak kişilik yapısı da değişkenlik gösterir.
 • Farklı mizaç tipleri ve sonsuz farklılıktaki çevresel faktörler nedeniyle kişiler biriciktir.
 • Hiçbir mizaç tipi diğerinden üstün değildir. Eşit değiliz ama eş değeriz.
 • Kişiliğin ana şekillendiricisi olan mizacı dikkate aldığımızda bireyi doğru tanıyıp doğru anlayabiliriz.
 • Eğitim ve öğretim adına muhatap olduğumuz çocuklarımız ve öğrencilerimiz kendilerinin farklılıklarının fark edilmesini bekliyorlar. Mizaçlarını bilerek onları daha doğru tanıyıp farklılıklarını anlayabiliriz. Onları kendi mizaç yapıları içinde değerlendirir ve o yapıya uygun şekilde rehberlik edebiliriz. Çocuklarımızı onların mizaçlarını bildiğimizde çok daha iyi eğitebilir ve etkin bir yol arkadaşlığı yapabiliriz.
 • Çocukların doğuştan getirdikleri mizaç yapılarının temelde neler olduğunu en net şekilde ortaya koyan yaklaşım Enneagram metodolojisidir.

ENNEAGRAM MİZAÇ MERKEZLİ KİŞİLİK MODELİ

Enneagram modeline göre insanın psikolojik boyutunda üç merkez vardır. Bunlar,

Fizik (eylem) merkezi

Duygu (arzu)merkezi

Akıl (düşünce) merkezi

Olarak isimlendirilir.

Her birey bu üç merkezi kullanır. Ancak bunlardan birini daha ağırlıklı kullanmaya eğilimli olarak doğar.

FİZİK/EYLEM MERKEZİ; KORUMA VE ETKİLİLİK, Bedeni koruma-savunma, Etkin ve hakim olma, Güç ve dış etkilerden bağımsızlık arayışındadır.

DUYGU/ ARZU MERKEZİ; İLİŞKİ VE KİMLİK, Fark edilme, Sevme-takdir edilme, Olumlu kimlik ve imaj arayışındadır.

AKIL/DÜŞÜNCE MERKEZİ; BİLGİ VE YETERLİLİK, Tam bilgi, Öngörebilme, Güvende olma ve uyum arayışındadır.

Bu arayışlarını gerçekleştirme (duygu, düşünce, içgüdü) şekillerini de dikkate aldığımızda doğuştan gelen dokuz (9) farklı temel yapı olduğunu söyleyebiliriz. Enneagram modelinde bunlara mizaç tipi denir. Dolayısıyla her bireyin var oluşuyla beraberinde getirdiği mizaç tipi bu dokuz yapıdan biridir.

Mizaçların Genel Özellikleri Nelerdir?

MİZAÇ TİPLERİNİN TEMEL ARAYIŞLARI:

MİZAÇ 1 : Doğru eylem ve kusursuzluğu arayan

MİZAÇ 2 : Duygusal paylaşım ve sevilen, ihtiyaç duyulan bir kimlik arayan

MİZAÇ 3 : Üstün işlevsel ve hayran olunan kimlik, imaj arayan

MİZAÇ 4 : Duygusal derinlik, anlam ve özgün kendilik arayan

MİZAÇ 5 : Her şeyi tam bilme, anlama ve bağımsız yetkinlik arayan

MİZAÇ 6 : Zihinsel netlik, kesinlik ve hayata karşı destek, yeterlilik arayan

MİZAÇ 7 : Yenilik, keyifli deneyim ve yeterli üstünlük arayan

MİZAÇ 8 : Varlığını koruma ve güç, hakimiyet arayan

MİZAÇ 9 : İç huzuru, dengeyi koruma ve duyumsal rahatlık arayan

Mizaç Testi’nin özellikleri nelerdir?

1. Bu test Enneagram mizaç merkezli kişilik modelini esas alarak hazırlanmış sorulardan oluşmaktadır. 

2. Bu test, doğuştan sahip olunan ana mizaç ve kanat mizaç yapılarını Enneagram yaklaşımı ile belirleyerek kişiye özel mizaç özelliklerinin tespit edilmesini amaçlamaktadır. 

3. Test anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerine göre ayrı ayrı sorulardan oluşur.

4. Kademelere göre değişmekle beraber 81 veya 99 sorudan oluşur.

5. İlkokul ve anaokulu öğrencileri için test sorularını ebeveynler doldurur.

6. Ortaokul ve lise öğrencileri test sorularını cevaplayabilir.

7. Test güvenilirlik ve geçerlilik ölçütlerine tabi tutulmuş sorulardan oluşmaktadır.

8. Test sonucu kişinin mizacına özel hazırlanan rapor rehber öğretmeninin paneline gider.

9. Mizaç Testi sonucu rehber öğretmen ile değerlendirilir. Rehber öğretmenin onayı ile hazırlanan mizaç raporu öğrenci paneline de yönlendirilir.

10. Mizaç Test sonucunda oluşan rapor pdf formatında bilgisayara indirilebilir.

Öğrenci Raporlarının İçeriğinde Neler Var?

Enneagram Mizaç Testi ile mizaç testini uygulayan her bir öğrenci için “Öğrenci Mizaç Raporu” hazırlanır. Bu raporun başlıkları;

1. Kimlik Kartı

2. Genel Özellikleri

3. Yapısal Özellikleri

5. Dönemsel Özellikleri

6. Potansiyel Riskleri

7. Tamamlayıcı Özellikleri

8. Strese Nedenleri

9. Stres Altındaki Tutumları

10. Rahatlama Nedenleri

11. Rahatladığında Tutumları

12. Kendini İfade Etme Tarzı

13. Öğrenme Ortamı

14. Öğrenme Süreci

15. Motivasyonunu Azaltan Durumlar

14. Kendini ifade etme şekli

16. Çalışma Tarzı

17. Öğrenme Stili

18. Eğitimciden Beklediği Yaklaşım

19. Ebeveynden Beklediği Yaklaşım

Bu rapor içerikleri her bir öğrencinin kademesine ve mizacın yaş dönemine bağlı olan gelişim özelliklerini dikkate alarak hazırlanmıştır. Her yaş dönemine bağlı olarak gelişen durumlara özel mizaç raporu detaylandırılmıştır. 

Veli ve Yetişkin Raporlarının İçeriğinde Neler Var?

VELİ/YETİŞKİN MİZAÇ RAPORU 

Enneagram Mizaç Testi ile mizaç testini uygulayan her bir veli için “Veli Mizaç Raporu” hazırlanır. Bu raporun başlıkları;

1. Genel Özellikler: Mizacın temel arayışı başta olmak üzere genel özelliklerinin detayları sunulur.

3. Yaşamdaki Yansımaları

4. Potansiyel riskleri

5. Stres ve rahatladığında sergilediği tutumlar

6. İletişim

7. Ebeveyn olarak

8. Nasıl geçinilir?

9. Kendisine hatırlatması gerekenler

şeklindedir. Bu başlık içerikleriyle her bir veli kendi mizaç yapısını tanıma ve farketme imkanını sunan bir mizaç raporuna ulaşır.