Enoksis

Hakkımızda

Modern dönemin en büyük kaybı, kendine miras bırakılan pek çok alandaki birikimleri reddetmesidir. Her şeyi en baştan tanımlama ve anlama çabası yeni kavramları algımıza soksa da insanlığın tüm problemlerini çözmekten aciz kalıyor. Bu durum ise       insanlığın yüzyıllar boyunca deneyimleyerek kuşaktan kuşağa devrettiği birikimlerin kıymetinin yeniden anlaşılması ihtiyacını beraberinde getiriyor. Başta eğitim, sağlık, psikoloji gibi insanı merkeze alan pek çok alan, kadim bilgileri yeniden keşif    yolculuğuna çıkmış durumda. Bu yolculuktan eli boş dönen yok. Süregelen sistem ve işleyişlerin yeni nesillerin arayışlarına cevap vermekte yetersiz kaldığını, artık yeni yaklaşım ve paradigmaların ortaya konulması gerektiği ise artık hepimizce kabul edilen bir gerçek.

      Bu gerçek çerçevesinde eğitim dünyasına gönül vermiş bizler bu arayışlarımız esnasında Enneagram Mizaç Merkezli Kişilik Modeli ile karşılaştık. İnsanı tanıma ve anlama yolculuğunda mizaç farkındalığının dönüştürücü etkilerini çok yakından              deneyimledik. Bizzat tecrübe ettik ve çok etkilendik. Enneagram konusunda yetkin kişilerlerle bu konunun eğitime modellenebilmesi için uzun mesailer harcadık. Enneagram bilgisine sahip rehberlik uzmanları ve psikologlar ile iki yılı bulan çalışmalar yürüttük. Uzun çalışmaların sonunda Enneagram Mizaç Merkezli Kişilik Modeli’nin bize sunmuş olduğu ‘mizaç merkezli yaklaşımla’ bu değerli ve dönüştürücü gücünü eğitim sahasında kullanabilecek bir model geliştirdik. ENOKSİS (Enneagram Okul  Sistemi) olarak isimlendirdiğimiz bu yaklaşımımızı değerli eğitimci ve rehberlik uzamanlarıyla paylaştık, onların fikirlerini aldık.

      2017 yılının sonu itibariyle de Enneagram Eğitim&Danışmanlık olarak geliştirdiğimiz bu modeli eğitim kurumlarımızın kullanımına sunduk. Değerli eğitimcilerimizin göstermiş olduğu teveccüh ve verdiği destekle eğitim dünyamızda ‘mizaç merkezli eğitim’     yaklaşımının yaygınlaşması için büyük bir heyecan ve motivasyonla çalışmalarımıza devam ediyoruz.