Hakkımızda

Modern dönemin en büyük kaybı, kendisine miras bırakılan pek çok alandaki birikimlerden faydalanamaması ya da  reddetmesidir.

Her şeyi en baştan tanımlama ve anlama çabası yeni kavramları hayatımıza sunsa da insanlığın tüm problemlerine çözüm sunmakta yetersiz kalmaktadır. Bu durum ise insanlığın yüzyıllar boyunca deneyimleyerek kuşaktan kuşağa devrettiği birikimlerin kıymetinin yeniden anlaşılması ihtiyacını beraberinde getirmektedir. Bu arayışın bir neticesi olarak başta eğitim, sağlık, psikoloji gibi insanı merkeze alan pek çok alan çalışanı insanlığın kadim deneyim ve bilgilerini yeniden keşfetme yolculuğuna çıkmıştır. Bu yolculuktan eli boş dönen de neredeyse yok gibidir.

     Özellikle eğitim dünyasında süregelen sistem ve işleyişlerin yeni nesillerin arayışlarına cevap vermekte yetersiz kaldığı, artık yeni yaklaşım ve paradigmaların ortaya konulması gerektiği ise artık hepimizce kabul edilen bir gerçek durumundadır.

      Bu gerçek çerçevesinde eğitim dünyasına gönül vermiş bizler bu arayışlarımız esnasında Enneagram Mizaç Merkezli Kişilik Modeli ile karşılaştık. İnsanı tanıma ve anlama yolculuğunda mizaç farkındalığının dönüştürücü etkilerini çok yakından deneyimledik. Bizzat tecrübe ettik ve çok etkilendik. Enneagram konusunda yetkin kişilerlerle bu konunun eğitime modellenebilmesi için uzun mesailer harcadık. Enneagram bilgisine sahip rehberlik uzmanları ve psikologlar ile iki yılı bulan çalışmalar yürüttük. Bu uzun çalışmaların sonunda Enneagram Mizaç Merkezli Kişilik Modeli’ni zemin alarak ‘mizaç merkezli yaklaşımın’ değerli ve dönüştürücü gücünü bir eğitim modeli olarak ENOKSİS (Enneagram Okul  Sistemi) adıyla ortaya koyduk.  Enoksis yapımızı değerli eğitimci ve rehberlik uzmanlarıyla paylaşarak onların da tavsiye ve fikirleriyle yapımızı şekillendirdik.

      2017 yılının sonu itibariyle de Enneagram Eğitim&Danışmanlık olarak geliştirdiğimiz bu modeli eğitim kurumlarımızın kullanımına sunduk.

       Değerli eğitimcilerimizin göstermiş olduğu ilgi ve verdiği destekle eğitim dünyamızda ‘mizaç merkezli eğitim’ yaklaşımının yaygınlaşması için büyük bir arzu, heyecan ve motivasyonla çalışmalarımıza devam ediyoruz.