Mizaç Testi ve Raporu

MİZAÇ TESTİ

ENOKSİS’in test kısmında öğrencilerin mizaç tiplerinin tespiti gerçekleştirilir.
Bunun için Enoksis tarafından hazırlanmış olan 99 soruluk ‘Enneagram Mizaç Testi’ kullanılır.
Enneagram Testi, Enneagram Eğitim Danışmanlık tarafından Enoksis için geliştirilen özel bir yazılım yardımı ile uygulanır.
Yazılım; ‘Yönetici Paneli’, ‘Rehber Paneli’, ‘Öğrenci Paneli’ olarak 3 bölümden oluşur.
Yönetici Paneli ile kurumun sisteme kaydı gerçekleştirir. Yönetici, öğrencilere yönelik yapılan rehberlik faaliyetlerini sistem üzerinden takip edebilir.
Rehber Paneli ile, öğrencilerin test raporları rehber öğretmen tarafından takip edilir. Öğrenciye özel gelişim ve uygulama çalışmaları kayıt altına alınır. Çeşitli duyuru ve etkinlikler öğrenciye veya sınıfa sistem üzerinden paylaşılır. Enrehet etkinliklerinin uygulama takipleri kayıt altında tutulabilir.
Öğrenci Paneli ile, öğrenci mizaç testini gerçekleştirir. Rehber öğretmen onayına bağlı olarak test raporuna ulaşabilir. Rehber öğretmen tarafından yapılan özel not, duyuru ve etkinlik faaliyet bilgilerine ulaşabilir.
Enneagram Mizaç Testi soruları internet üzerinden cevaplandırılır.
Her öğrenci kendisi için hazırlanan “özel kod” ile sisteme girişini gerçekleştirir ve testini uygular. Test, bilgisayar, cep telefonu ve tablet benzeri cihazlarla online olarak doldurulur.
Anaokulu ve ilkokul öğrencileri için öğrenciye dair sorular anne-babaları tarafından cevaplandırılır. Ortaokul ve lise mizaç testlerini öğrencinin kendisi doldurur.

MİZAÇ RAPORU

ENOKSİS yapımızın digital yazılım kısmını kullanarak mizaç testleri tamamlayan öğrencilerimizin detaylı mizaç raporları sistem tarafından anında oluşturulur.
Raporlar, ana mizaç ve kanat mizaç etkileri tespit edilerek oluşturulur ve detaylı olarak kullanıcıya sunulur.
Raporlar Rehber Öğretmen Panelinden takip edilir.
Enneagram Mizaç Testi sonunda her öğrenci için hazırlanan detaylı ‘Mizaç Raporu’ ;

1-Mizaç Kimlik Kartı,
2-Genel Özellikler,
3-Doğal Olumlu Özellikler,
4-Potansiyel Riskler,
5-Tamamlayıcı Özellikler,
6-Strese Neden Olabilecek Durumlar ve Stres Altındaki Tutumlar,
7-Destek ve Gelişim Önerileri,
8- Öğrenme Ortamı,
9-Eğitimciden Beklediği Yaklaşım,
10- Öğrenme Süreci,
11-Motivasyonu ve Konsantrasyonu Azaltan Durumlar,
12-Çalışma Tarzı,
13-Öğrenme Stili,
14-Kendini İfade Etme Tarzı,
15-Uygun Çalışma Alanları,
16-Uygun İşler başlıklarını içerir.