Enrehet

Eğitim kurumları çocukların gelişimini etkileyen faktörlerin en başında gelir.

Bunun bilincinde olan pek çok eğitimci ve kurum, öğretimle birlikte eğitimin de yelpazesini geliştirmeye çalışmaktadır.

Enneagram Eğitim&Danışmanlık olarak bizler, değişen ve gelişen dünyayı doğru okuyan, ‘kişilik ve karakter gelişiminin’ önemini bilen ve bu gelişime pozitif katkı sağlama arayışında olan eğitimci ve kurumlarımız için ENOKSİS (Enneagram Okul Sistemini) ‘Mizaç Merkezli Eğitim’ yaklaşımını geliştirdik.

Enoksis yapımız, 3 temel sac ayağından oluşmaktadır.

1. Farkındalık (Enneegram eğitimleri, veli semineri ve rehber öğretmen süpervizyonlarını içerir.)

2. Tespit (Enneagram Testleri ile mizaç tespiti ve mizaç raporunun hazırlanmasını içerir.)

3. Çözüm ( Enrehet Etkinlikleri ile mizaç merkezli rehberlik uygulamalarını içerir.)

Enrehet modülü, Enoksis yapımızın ‘Çözüm’ ayağını oluşturmakta ve rehberlik servisine nitelikli etkinlikler sunmaktadır.

Enrehet, çocuğun akademik gelişimiyle birlikte mizaç merkezli kişilik ve karakter gelişimini öğrenme sürecinin bir parçası olarak kabul eden eğitimci ve kurumların bu amaçları dahilinde yüksek verim alacağı bir eğitim modülüdür.

Enoksis’in özgün ve en nitelikli kısmını oluşturan Enrehet (Enneagram Rehberlik Etkinlikleri) bu çerçevede çocukların mizaçlarını merkeze alan etkinlikler ortaya koymuştur.
Enrehet, Enneagram tabanlı rehberlik etkinliklerinden oluşan bir yapıdır.

Enneagram Eğitim&Danışmanlığın geliştirdiği ENOKSİS (Enneagram Okul Sistemleri) ‘in bir parçasıdır.

Enrehet, rehberlik alanında çalışan psikolog ve rehberlik uzmanları tarafından oyun terapisi, kukla terapisi, kum terapisi gibi dinamiklerden yararlanılarak geliştirilmiş olan özgün bir çalışmadır.

Enrehet rehberlik etkinlikleri anaokul, ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrenciler için özel olarak hazırlanmıştır.

Ve her mizaç için iyileştirici ve geliştirici başlıklarda toplam 198 etkinlikten oluşmaktadır.