Enoksis Nedir ?

Enoksis, bir “mizaç merkezli eğitim" yaklaşımıdır. Her insanın doğuştan sahip olduğu mizaç özelliklerini dikkate alır. Geliştirdiği mizaç testleri ile mizaç tespiti ve mizaç raporu oluşturur. Mizaçların gelişimsel özelliklerini dikkate alarak eğitim süreçlerinin yönetilmesine, desteklenmesine ve şekillendirilmesine nitelikli katkı sağlar.

      Eğitim dünyasında gelinen noktada geçmişin sıralama ve hizalama yaklaşımlı eğitim modellerinin günümüz çocuklarının ihtiyaçlarını cevap veremediği artık yadsınamaz bir gerçektir. Ne yazık ki, her çocuğun aynı kabul edildiği, bireysel farklılıklarının dikkate alınmadığı arayışlar sonuçsuz kalmaktadır. Bu yüzden eğitim süreçlerini çocukların doğuştan getirdiği mizaç özelliklerini ve farklılığını dikkate alarak gerçekleştirmek en tutarlı yoldur.

      Çünkü öğrenmenin ve eğitim süreçlerinin önündeki başlıca engeller mizaçların potansiyel riskleri nedeniyle ortaya çıkmakta ve her mizaç özelliği için farklı sorunlarla kendini göstermektedir. Bu engelleri aşabilmekse mizaçların yapısal özelliklerini tanımak, olumlu özelliklerini geliştirmek, potansiyel olumsuz riskleri en aza indirmekle mümkün olmaktadır. Bu engeller aşıldığında ise çocuğun yetenekleri doğru tespit edilerek imkanlarını aşan durumlardan kaçınılacak, ileride doğacak potansiyel sorunlardan korunmuş olunacaktır.

      Günümüzde mizaçların tanınması, bilinmesi ve anlaşılmasında kadim kökleri olan Enneagram/Mizaç Merkezli Kişilik Modeli çok net, anlaşılır, geniş ve güvenilir bir kaynak olarak önümüzde durmaktadır. Enneagramın, mizaç ve onun üzerinden  şekillenen kişilik gelişimine dair sunduğu derin bilgiden eğitimde de faydalanılması gerektiğine inanıyoruz. Bu sebeplerle mizacın dikkate alındığı ve mizaç gelişimine rehberlik etme imkanı sağlayan ENOKSİS (Enneagram Okul Sistemi) yaklaşımını geliştirdik.

      ENOKSİS Uygulama Aşamaları;

      Enoksis yapısı 3 aşamada uygulanır.

      İlk aşaması eğitimlerden oluşur.  Bu aşamada eğitimcilerin (kurum yöneticileri, rehber öğretmenler, sınıf öğretmenleri) enneagram eğitimi ve velilere yönelik seminer  gerçekleştirilir.

     Katılımcılar enneagram ve her mizaç tipine dair temel bilgi alır, mizaçları yakından tanır. Mizaçların potansiyel risklerini, imkan ve kabiliyetlerini keşfeder. Her mizaca özel gelişim önerileri ve yaklaşımları konusunda bir bakış açısı kazanır.     

      Veli seminerinde çocukların mizaç farklılıklarını ortaya koyan bilgilendirici bir seminer verilir. Kurumun uygulayacağı Enoksis yapısı hakkında bilgilenmesi sağlanır.

      Enoksis yapısının ikinci aşaması Digital Test aşamasından oluşur. Bu test öğrencilerin mizaç tespiti için kullanılan Enneagram Mizaç Testi’dir ve Enneagram Eğitim&Danışmanlık tarafından her eğitim kademesindeki öğrenci seviyelerine göre özel olarak  hazırlanmıştır. Özel bir yazılım eşliğinde mizaç testleri online olarak uygulanır. Her mizaca özel 16 başlıklı raporlama yapılır. Sonuçlar kullanıcı panelleri (yönetici, rehber, öğrenci) üzerinden sunulur.

      Enoksisi yapısının üçüncü aşaması, Enrehet (Enneagram Rehberlik Etkinlikleri) kısmından oluşur. Bu kısım rehber öğretmenler tarafından uygulanacak mizaç merkezli rehberlik etkinliklerini içerir. Bu etkinlikler iyileştirici ve dönüştürücü özellikler taşımaktadır. Etkinlikler ve mizaç merkezli rehberlik yaklaşımıyla rehber öğretmenlere yıl içerisinde 4 kez süpervizyon desteği verilir.