Enoksis Nedir ?

Enoksis Nedir ?

Enoksis, eğitimde öğrencinin mizacının tespiti ve sahip olduğu mizacın dikkate alınarak eğitim süreçlerinin yönetildiği, şekillendirildiği ve desteklendiği bir eğitim yaklaşımıdır. Eğitim kurumlarının yürüttüğü eğitim süreçlerine “mizaç merkezli eğitim"  yaklaşımıyla nitelik katan bir modeldir.

      Eğitim dünyasında gelinen noktada geçmişin sıralama ve hizalama yaklaşımlı eğitim modellerinin günümüz çocuklarının ihtiyaçlarını cevap veremediği artık yadsınamaz bir gerçektir. Ne yazık ki, her   çocuğun aynı kabul edildiği, çocuğa dair  genellemelerle yaklaşılan, onların bireysel farklılıklarının dikkate alınmadığı arayışlar sonuçsuz kalmaktadır. Bu yüzden eğitim süreçlerini çocukların doğuştan getirdiği mizaç özelliklerini ve farklılığını dikkate alarak gerçekleştirmek en tutarlı yoldur.

      Çünkü öğrenmenin ve eğitim süreçlerinin önündeki başlıca engeller mizaçların potansiyel riskleri nedeniyle ortaya çıkmakta ve her mizaç özelliği için farklı sorunlarla kendini göstermektedir. Bu engelleri aşabilmekse mizaçların yapısal özelliklerini tanımak, olumlu özelliklerini geliştirmek, potansiyel olumsuz riskleri en aza indirmekle mümkün olmaktadır. Bu engeller aşıldığında ise çocuğun yetenekleri doğru tepit edilmiş olacak, imkanlarını aşan durumlardan kaçınılacak, ileride doğacak potansiyel sorunlardan korunmuş olunacaktır.

      Günümüzde mizaçların tanınması, bilinmesi ve anlaşılmasında kadim kökleri olan Enneagram Mizaç Merkezli Kişilik Modeli çok net, anlaşılır, geniş ve güvenilir bir kaynak olarak önümüzde durmaktadır. Enneagramın, mizaç ve onun üzerinden  şekillenen kişilik gelişimine dair sunduğu derin bilgiden eğitimde de faydalanılması gerektiğine inanıyoruz. Bu sebeplerle mizacın dikkate alındığı ve mizaç gelişimine rehberlik etme imkanı sağlayan ENOKSİS (Enneagram Okul Sistemi) yaklaşımını geliştirdik.

      ENOKSİS Uygulama Aşamaları;

      Enoksis yapısı 3 aşamada uygulanır.

      İlk aşaması eğitimlerden oluşur.  Bu aşama eğitimcilerin enneagram eğitimini, velilerin seminerini içerir. Kurumların idareci, rehber öğretmen ve sınıf öğretemenleri Temel Enneagram Eğitimine tabi tutulur. Bu eğitim 2 gün, toplam 12 saatten oluşur.   Katılımcılar enneagram ve her mizaç tipine dair temel bilgi alır, mizaçları yakından tanır. Mizaçların potansiyel risklerini, imkan ve kabiliyetlerini keşfeder. Her mizaca özel gelişim önerileri ve yaklaşımları konusunda bir bakış açısı kazanır.     

      Kurumun velilerine mizaç farkındalığını ortaya koyan bilgilendirici bir seminer verilir. Kurumun uygulayacağı Enoksis yapısı hakkında bilgilenmesi sağlanır.

      Enoksis yapısının ikinci aşaması Digital Test aşamasından oluşur. Bu test öğrencilerin mizaç tespiti için kullanılan Enneagram Mizaç Testi’dir. Enneagram Eğitim&Danışmanlık tarafından her eğitim kademesindeki öğrenci seviyelerine göre özel olarak  hazırlanmıştır. Özel bir yazılım eşliğinde mizaç testleri online olarak uygulanır. Her mizaca özel 16 başlıklı raporlama yapılır. Kişiye özel kullanıcı panel üzerinden kullanılır.

      Enoksisi yapısının üçüncü aşaması, Enrehet (ENNEAGRAM REHBERLİK ETKİNLİKLERİ) kısmından oluşur. Bu kısım rehber öğretmenler tarafından uygulanacak mizaç merkezli rehberlik etkinliklerini içerir. Bu etkinlikler iyileştirici ve dönüştürücü özellikler taşımaktadır. Etkinlikler için rehberlik öğretmenlerine süpervizyon desteği verilir.