Enoksis'in Kattığı Değer

ENOKSİS yaklaşımının uygulandığı ve mizaçların dikkate alındığı eğitim kurumlarınında eğitim süreçlerinde nitelikli bir etki ve değer ortaya çıkmaktadır. Eğitim sürecinin her bir paydaşı için bu değerleri şu şekilde sıralayabiliriz:

      Öğrencilerimize;

      Kendi kabiliyetlerini ve eğilimlerini fark edebilme
      Kendi mizacını ve buna bağlı kişilik yapısını bilebilme
      Kendi mizacının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gereken yönlerini fark edebilme
      Mizacına uygun çalışmalar yapabilme
      Motivasyon noktalarını bilme ve buna uygun olarak daha verimli çalışabilme
      Daha başarılı olabileceği alanları bilme ve buna yönelebilme
      Arkadaşlarındaki farklılıkları normal görüp daha kolay kabullenebilme
      Kendisi ve çevresi ile daha sağlıklı iletişim kurabilme

      Sınıf Öğretmenlerimize; 

      Öğrencilerin farklılığının nedenlerini anlayabilme
      Sorunların kaynağını anlayıp daha doğru çözümler geliştirebilme
      Öğrencilerinin kabiliyetlerini bilip daha doğru yönlendirmeler yapabilme
      Öğrencilerin mizaçlarından gelen arayışlarını fark edip daha etkin rehberlik edebilme
      Daha verimli bir ders ortamı oluşturabilme
      Mizaç farklılıklarını da dikkate alarak daha zengin eğitim içerikleri oluşturabilme
      Daha başarılı eğitim metotları geliştirebilme
      Velileriyle daha etkin iletişim kurabilme
      Enneagram yaklaşımını öğrenerek kendini ve öğretmenlik stilini tanıyabilme

      Rehber Öğretmenlerimize;

      Öğrenciyi kısa sürede çok daha iyi tanıyabilme
      Öğrenci hakkında detaylı kişilik bilgisine sahip olma
      Sorunların mizaç kökenli olup olmadığını belirleyebilme
      Daha etkin çözümler geliştirebilme
      Öğrencinin kişilik yapısına uygun çalışmalar yapabilme
      Veli iletişimini daha verimli ve nitelikli yürütebilme
      Daha yoğun ve detaylı bilgi ve raporlama
      Mizaçlara uygun iyileştirici ve geliştirici rehberlik etkinlikleri yapabilme
      Çalışmalarında zaman verimliliği ve sonuç almada başarıyı yükseltebilme

      Velilerimize;

      Çocuğunu daha iyi tanıyabilme
      Çocuğunun beklentilerini daha iyi anlayabilme
      Çocuğunun ne ile motive olduğunu bilme
      Çocuğunun potansiyel kabiliyetlerini ve geliştirmesi gerekli yönlerini bilme
      Çocuğunun potansiyel risklerini ve iyileştirmesi gerekli yönlerini bilme
      Çocuğunu daha nitelikli destekleyebilme
      Daha sağlıklı ve verimli bir aile içi iletişim imkanı bulabilme

      Okulumuza;

      Öğrencilerine karşı farkındalığı yüksek öğretmenler
      Kendini ve sınıf arkadaşlarını daha iyi tanımış ve anlamış öğrenciler
      Psikolojik düzeyde daha sağlıklı bir öğrenci profili oluşturabilme imkanı
      Mizaçları tanımaktan kaynaklı oluşabilecek muhtemel sorunları önceden bilebilme
      Mizacı temel alan bir yaklaşımla her çocuğa özel daha isabetli kulüp ve atölye faaliyetleri belirleme ve yönlendirme.
      Çocukların kişilik gelişimlerine dair olan süreci daha iyi bilme ve yürütme imkanı
      Daha yüksek bir akademik başarı getirecek olan, öğrencinin kendini gerçekleştirme çabasına Enneagram ile kapı açma
      Okulun eğitim kalitesine olumlu etki edebilme