Neden Mizaç

Neden Mizaç?

İnsanoğlunun binlerce yıldır en temel arayışlarından biri kendini tanıyabilmektir. Herkesin doğru tanınmaya ve anlaşılmaya ihtiyacı vardır.

Bu ihtiyaç öğrenciler için daha belirgin ve kritik bir öneme sahiptir.
Bunun karşılanmasında pratik, etkili ve isabetli yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu yaklaşımların başarısı, insanın psikolojik yönü itibariyle temeli olan mizacın tam ve doğru anlaşılmasına bağlıdır.

Enneagram metodolojisi, mizaçların temel arayışlarını çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. Enneagram iletişim halinde olduğumuz yetişkinleri ve çocukları tanımayı ve doğru anlamayı sağlar.
Peki Enneagramın tanımladığı mizaç nedir?

Bireyin varoluşuyla başlayan ve yaşam boyu değişmeden devam eden kendine has algılama ve gerçekleşme eğilimlerinin bütünüdür.
Olumlu veya olumsuz sonuçlara dönüşebilecek potansiyelleri bulunan yapısal bir çekirdektir.
Bireyin psikolojik düzeyde yaşamdaki temel ihtiyaçları, temel bakış açıları ve temel gerçekleşme arayışlarından oluşur.
İçerisinde bireyin sergilemeye eğilimli olduğu tüm duygusal, bilişsel ve davranışsal özellikler bulunur.
Aile içi tutumlar, eğitim, kültür, yaşanılan olaylar gibi tüm çevresel faktörler mizaç yapısına göre algılanır ve değerlendirilir. Bilginin algılanma, yorumlanma ve işlenme süreçleri mizaçlara göre farklılık gösterir. Aynı çevre şartlarına muhatap olduğumuz halde, bunları farklı algılayıp farklı değerlendirmemizin nedeni işte bu farklı işletim sistemlerimizdir.
Özü itibariyle değişmeyen kişiye özel paket programdır. Muhtemel sonuçları öngörülebilir yapısal bir zemin, bir tohum veya çekirdektir denilebilir.
İçinde bulunduğu ekosistemi algılama ve ona verdiği geri bildirim itibariyle bakıldığında mizaç, karakter ve kişiliğe şekil veren ana işletim sistemidir.

Bu bilgiler ışığında diyebiliriz ki;
Birey doğuştan kendine özgü bir mizaç tipi ile dünyaya gelir.
Mizaç tipi yaşam boyu değişmez.
Kişilik, mizaç yapısı ile çevresel faktörlerin etkileşiminden şekil alır.
Mizaç yapısı sabit olmasına rağmen içsel ve dışsal etkenlerin zamana göre değişmesine bağlı olarak kişilik yapısı da değişkenlik gösterir.
Farklı mizaç tipleri ve sonsuz farklılıktaki çevresel faktörler nedeniyle kişiler biriciktir.
Hiçbir mizaç tipi diğerinden üstün değildir. Eşit değiliz ama eş değeriz.
Kişiliğin ana şekillendiricisi olan mizacı dikkate aldığımızda bireyi doğru tanıyıp doğru anlayabiliriz.
Eğitim ve öğretim adına muhatap olduğumuz çocuklarımız ve öğrencilerimiz kendilerinin farklılıklarının fark edilmesini bekliyorlar. Mizaçlarını bilerek onları daha doğru tanıyıp farklılıklarını anlayabiliriz. Onları kendi mizaç yapıları içinde değerlendirir ve o yapıya uygun şekilde rehberlik edebiliriz. Çocuklarımızı onların mizaçlarını bildiğimizde çok daha iyi eğitebilir ve etkin bir yol arkadaşlığı yapabiliriz.
Çocukların doğuştan getirdikleri mizaç yapılarının temelde neler olduğunu en net şekilde ortaya koyan yaklaşım Enneagram metodolojisidir.