ENOKSİS NEDİR?

Enoksis, enneagram temelli bir eğitim modelidir.

Enneagram Eğitimleri

Enneagram Metodolojisi ile mizaç özelliklerini tanıyarak, mizaç potansiyellerini fark edeceksiniz